Selcast Oy tillverkar elinstallationsmaterial och industrikomponenter i pressgjuten aluminium, sedan 1945.

Våra produkter är som bäst i hårda och krävande förhållanden och när man kräver den bästa kvaliteten för säkerheten.

Bredden av pressgjutna elinstallationsmaterial som Selcast Oy tillverkar är bland världens största, innehållande kopplingsdosor, brytare, nödstoppar, tryckknappar, armaturer, ställverksskåp o.s.v. Alla produker kan även bli modifierade enligt kundens önskemål och behov. Vi tillverkar även produkter för marinindustrin och pressgjutning som underleverantör.

Selcast produkt- broschyr